Asociace plzeňského futsalu z.s.
IČ 26540321

Obecný mail - info@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se obecných otázek, přihlášení, nabídek na spolupráci apod.

Sportovně technická komise - stk@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se rozpisu soutěží, vkládání výsledků, odkladů, soupisek, propozic, harmonogramu sezony, služeb u hřišť, losování a vše co se týká fungování soutěží APF.

Disciplinární komise - dk@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se trestů, disciplinárních provinnění, podnětů k prošetření porušení řádů, odvolání, žádostí o změnu trestu, počtu ŽK apod.

Komise rozhodčích - rozhodci@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se nominace rozhodčích, stížností na rozhodčí, přihlášení nových rozhodčích, vetování rozhodčích apod.

Finance - hospodareni@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se financí, např.: výplaty rozhodčích a služeb, zaplacení startovného, pokut apod.

Revizní komise - krk@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se stížností na řídící komici či jednotlivých úseků apod.

Admin - bel@futsalpm.cz
Využívejte ho ohledně dotazů týkajících se webu, např.: nahlášení chyb funkcionality webu, přístupy do administrace, různé dotazy apod.

sídlo a korespondeční adresa: U Borského parku 19, 30100 Plzeň
zastupuje předseda z.s.: Michael Sinkule
vedoucí organizačních komisí:
Sportovně technická komise: Pavel Vodrážka
Rozhodčí: Miloslav Šoltys st.
Disciplinární komise: Michal Běl
Ekonomika, hospodaření a komunikace: Pavel Kravčík
Další zvolení členové organizační komise: Aleš Hess, David Honomichl, Jiří Pelikán, Michal Repka
Vedoucí Kontrolní a revizní komise: Pavel Kalina
Čestný předseda: Miroslav Adamčík
Působnost organizační komise: 12/2018 - 11/2021